Priser som passar ditt behov!

Börja smått eller stort, våra priser låter dig välja den storlek som stöttar just ditt behov. Förbättra er schemaläggning och ert samarbete idag!

Kom igång idag!

Startup

Gratis
skapa konto
 • Upp till 5 användare
 • Flexibel registerstruktur
 • Live uppdateringar
  Lön & Fakrurering
  Fri support
  Arbetstidsschema
  Obegränsade användare

Enterprise

10 700 kr / mån
52 kr per anv. / mån
skapa konto
Lorem ipsum dolor
 • Tillägnad kontaktperson
 • API Support från utvecklare
 • Anpassade rapporter
 • Obegränsade användare
 • Anpassade roller

Frågor?

Har du 15 minuter över? Prata med vårt Customer Success-team för att se om vår schemaläggningstjänst passar ditt företag.

Boka tid
By clicking “Accept ”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.