Fakturaunderlag

Med automatiska fakturaunderlag som sparas molnet missar du inget viktigt och kan även se fakturans status i programmet. Allt finns samlat på ett och samma ställe och kan integreras med ditt ekonomisystem. Timezynks skräddarsydda system anpassas efter ditt företag och passar alla branscher!

Prova idag!

Lägg in dina kundavtal och Timezynk skapar automatiskt korrekta fakturaunderlag utifrån de anställdas attesterade tidrapporter.

Slipp manuellt extraarbete och spara pengar på förenklad fakturering och lönehantering.
Lägg till din ekonomibyrå som användare i Timezynk så kan de enkelt hämta allt underlag de behöver. Användarkonton för administratörer är gratis!

Vill du ha konkreta tips på hur du effektiviserar din schemaläggning?

Faktureringsmall

Generera fakturor med utlägg, material och arbetad tid och skapa det bästa fakturaunderlaget. Småföretag behöver ett smidigt och enkelt faktureringsprogram som både är lättarbetat och webbaserat. Använd våra automatiska fakturaunderlag för att enkelt hålla koll på vem som ska betala vad. Genom att skapa precisa fakturaunderlag snabbt och effektivt blir alla inblandade parter nöjda. Du håller koll på dina kunder och personen som sköter ekonomin får ett enklare arbete.

Faktureringsunderlag – för bättre likviditet

Ett företag överlever på sina kunder och med det sagt är det oerhört viktigt att fakturorna kommer in och att faktureringsunderlaget stämmer. Med fakturaavtal anpassade för er verksamhet och era kunder är korrekta fakturaunderlag som sedan utgör grunden för bokföringen och redovisningen endast ett par knapptryck bort.Lägg in era olika fakturaavtal och koppla till respektive kund. När tidrapporter kommer in kopplar systemet automatiskt dessa till rätt fakturaunderlag. På så sätt minskar risken att något glöms bort. Det ger bättre likviditet och ett bättre överblick över verksamheten.

Skapa fakturor, offerter, följesedlar m.m

Med en gratis mall för fakturaunderlag kan du utan krångel skapa fakturor, offerter och följesedlar. Timezynks automatiska faktureringsunderlag säkerställer underlag för tider, material och utlägg som gäller respektive kund. Allt för att underlätta din fakturering. Underlaget kan sedan skickas direkt till ditt ekonomisystem / faktureringsprogram. Du sparar sedan kopior på alla underlag.

Vanliga frågor om Schemaläggning

Vad är fakturaunderlag

>

Ett fakturaunderlag är en specifikation på de olika artiklar, arbetade timmar och material som kunden ska faktureras för.

Hur länge ska fakturaunderlag sparas

>

All räkenskapsinformation ska sparas 7 år efter att kalenderåret är avslutat. Med fakturaunderlag som sköts i molnet missar du inget viktigt och kan även se fakturans status i programmet. Allt finns samlat på ett och samma ställe och kan integreras med ditt ekonomisystem.

Finns det mall för fakturaunderlag

>

Med en gratis mall för fakturaunderlag kan du utan krångel skapa fakturor, offerter och följesedlar. Timezynks automatiska faktureringsunderlag säkerställer underlag för tider, material och utlägg som gäller respektive kund.

Finns app för schemaläggning?

>

Timezynk finns på webben och som app både i Google Play or App Store.

Hur skapar man fakturaunderlag

>

Använd våra automatiska fakturaunderlag för att enkelt hålla koll på vem som ska betala vad. Med fakturaavtal anpassade för er verksamhet och era kunder är korrekta fakturaunderlag som sedan utgör grunden för bokföringen och redovisningen endast ett par knapptryck bort.

By clicking “Accept ”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.